Το Σχολείο μας

  Οι Εκπαιδευτικοί

   Αυτοαξιολόγηση

  Οι Μαθητές

  Ερευνητικές Εργασίες (Projects)

  Προγράμματα

  Σύλλογος γονέων

  Εκδηλώσεις

  Εκδρομές

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Κατασκευή

Γιαννακόπουλος Σταμάτης και Φίλιππος Δ. Γιαννακάς

Καθηγητής Πληροφορικής

 

 Ενημέρωση Σχ. Έτος 2012-13

Κυριακοπούλου Πελαγία αναπληρώτρια ΠΕ19

 

 Ενημέρωση Σχ. Έτος 2013-14

                Τζαβέλλα Παναγιώτα

                          ΠΕ19