ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σχολικού έτους 2009-2010

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α1 16 7 23   Α 29 17 46
Α2 13 10 23   Β 18 20 38
Β1 11 9 20   Γ 22 24 46
Β2 7 11 18   ΣΥΝΟΛΟ     130
Γ1 9 14 23          
Γ2 13 10 23          
ΣΥΝΟΛΟ     130   ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α    
          ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
    36
Β_ΘΕΩΡ_1 7 7 14          
Β_ΘΕΩΡ_2 6 8 14   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ     10
Β_ΘΕΤΙΚΗ 2 3 5          
Β_ΤΕΧΝΟΛ 3 2 5         46
ΣΥΝΟΛΟ Β     38   ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β    
          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡ.
 ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ
    18
Γ_ΘΕΩΡΗΤ_1 4 11 15   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
    8
Γ_ΘΕΩΡΗΤ_2 5 8 13   ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ     12
Γ_ΘΕΤΙΚΗ 4 1 5         38
Γ_ΤΕΧΝΟΛ_1 3 0 3   ΕΠΙΛΟΓΕΣ Γ    
Γ_ΤΕΧΝΟΛ_2 6 4 10   ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΔΙΚΤΥΑ     34
ΣΥΝΟΛΟ Γ     46   ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ     12
                46

 

 

Αρχική Σελίδα