ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σχολικού έτους 2008-2009


 

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Α1

15

10

25

46

Α2

9

12

21

Β1

9

14

23

47

Β2

15

9

24

Γ1

4

14

18

38

Γ2

9

11

20

ΣΥΝΟΛΑ

61

70

131

 

Α  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΟΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 

Α1=25
Α2=21

46

Β  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ   B1

4

11

15

47

Β  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ   B2

6

7

13

Β  ΘΕΤΙΚΗ

6

1

7

Β  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

8

4

12

Β  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ       Β1

7

7

14

47

Β  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ       Β2

8

8

16

Β  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  Β1 ΚΑΙ Β2

9

8

17

 

Γ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

9

14

23

38

Γ  ΘΕΤΙΚΗ

0

5

5

ΓΤΠΥ - 1  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  1

2

6

8

ΓΤΤΠ - 1  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  2

2

0

2

Γ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΔΙΚΤΥΑ  
Γ1

1

12

13

38

Γ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΔΙΚΤΥΑ  
Γ2

5

8

13

Γ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ Γ1 ΚΑΙ Γ2

7

5

12

 

Αρχική Σελίδα