ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σχολικού έτους 2007-2008


 

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α1

8

14

22

Α2

12

10

22

Β1

4

14

18

Β2

9

11

20

Γ1

8

7

15

Γ2

4

11

15

ΣΥΝΟΛΑ

45

67

112

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝ 1

ΤΕΧΝ2

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Β

23

5

 

10

5

 

33

 

Γ

15

3

3

9

 

12

 

18

 

Αρχική Σελίδα