ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006


 

"Σχεδιάζω τις Σπουδές μου"

Υπεύθυνοι Προγράμματος

Φίλιππος Γιαννακάς - Καθηγητής Πληροφορικής

Κυριακόπουλος Ηλίας - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π),  Διεύθυνση ΔE. Ν. Μεσσηνίας

 

Αρχική Σελίδα