ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


6 ΜΑΡΤΙΟΥ:ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολικό Έτος 2006-2007

"Καταμέτρηση και μελέτη σεισμικότητας της περιοχης"

"Διαχείριση απορριμάτων-Ανακύκλωση"

 

Σχολικό Έτος 2005-2006

"Μαθαίνω για τους σεισμούς"

"Διαχείριση απορριμάτων - Ανακύκλωση"

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Σχολικό Έτος 2005-2006

"Σχεδιάζω τις σπουδές μου"

 

Αρχική σελίδα